Foto’s Shinrin-Yoku, puur bosbaden

24/09/2022 Herfst Shinrin-Yoku